Friday, January 7, 2011

अशी हिवाळि संध्या ....

संध्येचे केशरी रंग, अन्‌ दव माझ्या पायाखाली,
तिचे रेशमी स्पर्ष, लज्जा आरक्त गुलाबी गाली,
वादळे किती लपलेली, झुकल्या नजरे खाली,
अशी हिवाळि संध्या, तिचीया मिठीत निमाली.


- सौरभ वैशंपायन.