Monday, April 21, 2008

आठवतयं का बघ चुकुन......

आठवतयं का बघ चुकुन......
कदाचित पटेल ओळख माझी, कदाचित माझा आवाज - माझा स्पर्ष नाहितर माझे अश्रु तरी ओळखिचे वाटतिल.
त्या एका वळणावर सोडुन गेलीस, आणि मी कोसळलो. आधाराचा हात तु झटकुन निघु गेलिस, एकदाहि मागे वळुन बघावसं वाटलं नाहि तुला?
चाचपडतोय अजुन आपल्या आठवणींचे विखुरलेले मणी, माझ्या भोवती कधीकाळी गुंफलेल्या तुझ्या मीठीतले मणी .... ती मीठी जी तू हिसडा मारुन तोडलिस.
मी सुद्धा ठरवलयं, नाहि मागे फिरुन बघायचं, नाहि उगाळत बसायचे ते क्षण, पण......पण मग कोणीतरी म्हणतं.... बघ कसा शांत-समजुतदार-शहाणा असल्यासारखा वागतो हल्ली, त्यांना काय माहित त्यांच्या या शांत समजुतदार मुलाला "वेडा कुठचा?" म्हणाणारं त्याला दुर लोटुन निघुन गेलयं.
आजहि मी रात्र-रात्र चांदण्यांना सोबत करत जागतो. आजहि जागताना तुझ्याच आठवणी असतात उशाला, कुशी फक्त बदलत राहतो. फरक इतकाच आहे, तेव्हा तु असायचीस, आज तु नाहियेस. पण म्हणुन चंद्र तुझी आठवण करुन द्यायला थोडिच विसरलाय? रोज न चुकता तुझ्या आठवणींच्या जंगलात मला नेतो. आणि अगदि अमावस्येला सुद्धा चंद्राशिवायचं आकाश तु गेल्यावर माझ्या आयुष्याचं जे झालं ते दाखवतो..........अंधार.

4 comments:

me said...

koni modle re itke jorat?;)
good one, but i guess he tu ardhi kawita karta karta tyacha lekh zala aahe. yet jara toch toch pana janawto. ankhin chaan udaharne explore kar na! tuzyasathi te kathin nahi ase mala watate.

Jaswandi said...

saurabh? he nakki tu lihilays ka?

kahitari vegala vattay.. tu asa nahi lihu shakat!

:( khara tar punyala yeun gelyawar kahitari mast lihayala hava hotas!

Anonymous said...

hi saurabh,

"athawatay ka bagh chukun" lihun zalyawar tu manatun khupach mokala zala asashil.pan palikadehi ase dukha asu shakate he wachun mazi chook aaaj mala kalate ahe.

its tooo late for me, but still thanx.

athawanninchya alikadun
kanchan

Anonymous said...

saurabh tu?