Wednesday, July 22, 2009

पुकार

पहिल्यांदाच हिंदिमध्ये लिहायचा प्रयत्न आहे. माहित नाहि किती यशस्वी होतोय ते?
-------------------------------------------------------

युध्द - ज्वर का यज्ञ हो, हो विजय कि आरती।
रक्त का अभिषेक हो, मॉं भारती पुकारती। - १

व्युहसे न डर तु पार्थ, कृष्ण जब हो सारथी।
चाप फिरसे कर में ले, मॉं भारती पुकारती। - २

तीर का न क्षय तेरे, तु हि राम भू-पती।
अश्वमेध यज्ञ कर, मॉं भारती पुकारती। - ३

राष्ट्रगान मंत्र गर, न होगी राष्ट्र दुर्गती।
ले सृजन का ध्यास तू, मॉं भारती पुकारती। - ४

- सौरभ वैशंपायन.

3 comments:

Dk said...

Good one! :D

Anonymous said...

लेख जबरदस्त लिहितोस. पण कविता नाही जमत तुला. उगाच यमक साधुक काहीतरी घीसंपिटं पुढे टाकले आहे असे वाटते. माझे स्पष्ट मत बोचले असेल तर क्षमा असावी. पण, तुझ्या लेखांचा मी खरोखर "चाहता" आहे.

Seema Tillu said...

aage badho. prayatna changla aahe.