Thursday, May 3, 2007

१८५७

सज्ज रणांगण,
वाजे पडघम,
सुर्य उगवला,
छेदाया तम - !!धृ!!


वेळे आधीच वाजे डंका,
मंगल अग्नि जाळी लंका,
क्षण एकातच पेटे पाणी,
बराकपुरीची हीच कहाणी - १


वीरांगनेची ऐका कीर्ति,
मांड टाकली घोड्यावरती,
श्वास थांबती नजरा फिरल्या,
हाय,परी वेदनाची उरल्या. - २


लंदन तक चलेगी तेग,
गर्जु लागला बहादुर एक,
पायी श्रुंखला हाती बेडी,
वंशही चिरडी धाड गिधाडी. - ३


’षडरीपू’ पाठी अपुरी सेना,
काल्पी जिंकुनी तृषा शमेना,
फितुरीत ते फसले तात्या,
विझल्या आशा होत्या नव्हत्या. - ४


उठला जो-तो शस्त्रे परजत,
फिरती पाती छकले शत-शत,
वाहु लगल्या शोणित गंगा,
भिडु लागली माती अंगा. - ५


चळ्चळ कापे अरीसेना ऐशी,
लढली दिल्ली लढली झाशी,
गर्जुनी सिंह जागवी जणु वन,
असेच लढले सन सत्तावन. - ६


- सौरभ वैशंपायन.

1 comment:

Amit Dange said...

gr8 saurabh nice poem. good one. a real things in ur words nice . Good.