Thursday, May 14, 2020

शाप


समोर अवचित उभी राहता,
आत मनाच्या हलले काही,
झुळके सरशी निघून गेलीस,
क्षणभर मजला कळले नाही - १

चुकला रस्ता चुकले नक्षे,
फिरू लागल्या दिशा दहाही,
मंत्र फुंकला पडले गारुड,
हतबल झाले रिपू सहाही - २

भूलोकीची नाहीस तू गं,
झरा स्वर्गीचा जणू प्रवाही,
माझ्यासाठी केवळ मृगजळ,
शाप असावा मजला हाही - ३

ठाऊक होते या मूर्तीची,
प्राप्ती मजला होणे नाही,
पूजत आलो रात्रंदिनी परी,
कधी न केला स्पर्श जराही - ४

- सौरभ वैशंपायन